Liên Hệ

    Mạng Xã Hội

    DỆT MAY PHÚ TĂNG
    Địa chỉ : Xóm 3 – Hoà Hậu – Lý Nhân – Hà Nam
    Hotline : 0982.656.192
    Email : detmayphutang@gmail.com